{{ alert }}
{{ notice }}
{{ warning }}
bg-hero-07

Nangungunang Pagsasanay ng mga Guwardiya sa Canada

Nag-aalok ang Canadian Academy of Guard Training ng napakahusay na pagsasanay ng mga guwardiya at para sa lisensiya para matulungan kang makahanap ng trabaho. Magsanay sa aming platform na napakadaling gamitin, na may 24/7 na akses sa kurso, at matuto sa sarili mong oras. Naghihintay ang mga trabaho para sa iyo.

Sa Canada, kailangan mo ng lisensiya para maging guwardiya.

Hakbang 1
Sumailalim sa Aming Pagsasanay ng mga Guwardiya – Ipasa ang aming Aprobadong Kurso sa sa Pagsasanay – Magrehistro sa pamamagitan ng pag-click ng Bilhin Na. (Sa Ingles lang ang Pagsasanay)

Hakbang 2
Ipasa ang iyong Probinsiyal na Pagsusulit – Tutulungan ka naming mag-book at maghanda para sa pagsusulit. (Sa Ingles lang ang Pagsusulit)

Hakbang 3
Mag-aplay para sa iyong Lisensiya – Ibibigay namin sa iyo ang lahat ng kailangan mong impormasyon.

Hakbang 4
Naghihintay na ang mga Trabaho para sa iyo.

Ang probinsiyal na pamahalaan ang magbibigay ng mga lisensiya. Kapag natanggap mo na ang lisensiya mo, tutulungan ka namin sa paghahanap ng mapapasukan sa isa sa daan-daang bukas na trabaho para sa mga guwardiya sa Canada.

Piliin ang pinakamahusay na programa sa pagsasanay ng mga guwardiya sa Canadian Academy of Guard Training. Ihahanda ka ng premium na regular na kurso para maipasa mo ang pagsusulit at agad na makapagtrabaho. Kapag nakompleto mo na ang kurso namin, mapabilang sa katalogo namin ng mga lisensiyadong guwardiya at hahanapan ka namin ng trabaho.

SIMULAN ANG PAGSASANAY PARA SA BAGO MONG KARERA!

Balangkas ng Kurso

Natutugunan ng Batayang Pagsasanay ng mga Guwardiya na programa ang lahat ng rekisito para sa edukasyon sa paglilisensiya sa Ontario, Manitoba, Saskatchewan at Alberta.

Ang kurso ay mandatoryong 40 oras na pagsasanay na kinabibilangan ng:

55 bidyo

108 tekstong aralin

65 mga quiz at pagsusulit sa kabanata

Batayang kurikulum:

  • Batas sa Kaligtasan at Kalusugan sa Trabaho
  • Personal na Kaligtasan sa Trabaho (Probinsiyal)
  • Plano sa Pagtatrabaho nang Mag-isa
  • Mga Kasero at Nangungupahan – Ikaw at ang Batas
  • Karapatang Pantao
img-course-01

Agad na Magkatrabaho sa Tulong Namin

Hindi tumitigil ang pagsasanay namin sa pagtulong sa iyong maipasa ang pagsusulit. Gusto naming may mapagpipiliang magagandang trabaho ang bawat nagtapos sa Canadian Academy of Guard Training. Sa pamamagitan ng batayang pagsasanay at libreng bonus, ikaw ang magiging pinakamahusay na aplikante ng trabaho.

Makatatanggap ka ng:

  • LIBRENG bonus na pagsasanay sa mas training sa mas komplikadong mga paksa
  • LIBRENG bonus na pagsasanay sa soft skills na kailangan ng mas magagandang employer
  • LIBRENG mga materyal para sa paghahanda sa interbyu
  • Kahanga-hangang digital na mga sertipiko sa mobile app

MAGSIMULA NA!

Bakit sa Canadian Academy of Guard Training?

24/7 na Akses sa Kurso

Masisimulan Agad ang Pagsasanay

Akses sa Maraming Trabaho – Mabilis Magkatrabaho

Magsanay Gamit ang Computer, Tablet o Phone

Aprobado sa Canada (maliban sa BC/Quebec)

Tulong sa Pag-book para sa Pagsusulit

MAGKALISENSIYA AT MAGSIMULA NANG MAGTRABAHO

Ganap na online at mobile

Mas madaling gamitin

Nakakahikayat at interaktibo

Suportado 7 araw/linggo ng live na Help Desk