{{ alert }}
{{ notice }}
{{ warning }}
bg-hero-07

Hoggaamiyaha Canada ee Tababarka Ilaaliyayaasha amniga

Dugsiga Tababarka Ilaalada amniga ee Kanada wuxuu bixiyaa tababbar ilaalo amni oo heer caalami ah iyo tababarka liisaan si loo helo caawimo aad shaqo ku hesho. Kuqaado tababarada sahlanahayaga si aad u isticmaali kartid, u hesho 24/7 kooraska oo kubaro xawaarahaaga. Shaqooyinka ayaa kusugaya.

Kanada , si aad u noqoto ilaalo amni, waxaad u baahan doontaa inaad haysato liisan.

Talaabada 1aad
Ka Qayb gal Tababarayada ilaalada amniga - Ka gudub Koorsada Tababarka la ansixiyay - Is-diiwaangali adoo gujinaya hadda iibso (Tababbarka wuxuu kubaxaa kaliya luuqada Ingiriisika)

Talaabada 2aad
Gudubka Imtixaanka Gobolka - Waxaan kaa caawin doonaa inaad boos qabsato  oo aad isu diyaariso imtixaanka. (Imtixaanka wuxuu kubaxaa kaliya luuqada Ingiriisika)

Talaabada 3aad
Codso Liisankaaga - Waxaan bixin karnaa dhammaan macluumaadka aad u baahan tahay.

Talaabada 4aad
shaqooyinka ayaa kuu diyaar ah

liisanka waxaa bixiya dawladda gobolka. Markaad hesho liisankaaga, waxaan kaa caawin karnaa inaad hesho mid ka mid ah boqolaal fursad shaqo ilaala amni oo kabanaan dhamaan dalka Kanada.

Ka dooro barnaamijka tababarka amniga ugu fiican oo laga helo Dugsiga Tababarka Ilaalada amniga ee Kanada. Koorsadan aasaasiga ah ayaa kuu diyaarineysa inaad kagabaxdo imtixaanka oo aad u bilawdo shaqada si fudud. Markaad dhameysid kooraskayaga, waxaad ku biirtaa liiskayaga ilaalayaasha ammanka ee ruqsadeysan waxaananu heleynaa shaqooyin banaan.

BILOW TABABBARKA SHAQADADA CUSUB!

Koorsada wuxuu kakoobanyahay:

Barnaamijka Asaasiga ee Tababarka  ilaalada amniga wuxuu buuxiyaa shuruudaha ee liisanka waxbarashada ee Ontario, Manitoba, Saskatchewan iyo Alberta.

40 saacadood oo tababarka qasab ah, koorsada waxaa ka mid ah:

55 cashar oo muuqallo ah

108 cashar oo qorallo ah

65 imtixaan iyo tijaabooyin ctutub

Manhajka muhiimka ah:

  • Xeerka badqabka iyo cafimaadka goobta shaqada
  • Badqabka shakhsiga ee shaqada(gobolka)
  • Qorshaha kaligaa shaqeynta
  • Mulkiilayaasha & Kiraystayaasha- Sharciga iyo Adiga
  • Xuquuqda Aadanaha
img-course-01

Si dhakso ah shaqo u hel adiga oo cawimaad naga helaya

Tababarkeenu kuma dhamaado inaad kagudubta imtixaanka. Waxaan dooneynaa in ay ardayda ka qalin jabisa iskoolka tababbarka Ilaalada amniga ay helaan shaqooyinka ugu wanaagsan ee la heli karo. Tababbarka assasiga ah iyo gunnoyin bilaashka ah, waxay kaa dhigayaan codsadaha ugu habbon ee shaqada.

Waxaad heleysaa:

  • Tababbar bilaash ah oo kusaabsan mawduucyada amaanka ee horumarsan
  • Tababbar bilaash ah oo kusaabsan xirfadaha fudfudud oo ay rabaan looshaqeeyayaasha
  • Qalabka isu diyaarinta wareysiga shaqada oo bilaash ah
  • Shahaadoyin qurxoon oo dijitaal ah oo barnamijka mobeelka

HADDA BILOW!

Sababata aad tababbarka uga qaadaneyso iskoolka tababbarka wardiyayaasha ee kanada

24/7 oo aad heleyso koorsada

Bilow tababbarka isla markiiba

Helitaanka suuqa shaqooyinka oo weyn- Si dhakhso ah shaqo u hel

Kutababbaro Kombuyuutar kasta, Tablet ama Telefoon

Approved across Canada (excludes BC/Quebec)

Cawimaada Qabsashada waqtiyada imtixaanka 

HEL LIISANKAAGA EE BILOW SHAQADA

dhamaan interneetka iyo mobeelka

Isticmaalkeeda oo fudud

Isdhexgalka iyo kaqeybgalka oo kufiican

Taageerada 7 maalmood / usbuuciiba oo loo bixiyo kalmada onleenka